Nhà hàng hải sản Lăng Cô

Nhà hàng hải sản Lăng Cô

NHÀ HÀNG HẢI SẢN LĂNG CÔ

Địa chỉ: Lập An - Thị trấn Lăng Cô - Thừa Thiên Huế

Giới thiệu

NHÀ HÀNG HẢI SẢN LĂNG CÔ
Địa chỉ: Lập An - Thị trấn Lăng Cô - Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054 3683 999 - Hotline: 0932 58 25 72 - Fax: 054 3684 395
Website: www.nhahanglangco.com.vn - Email: info@nhahanglangco.com.vn

Comment Facebook

Từ khóa: nhà hàng