Combo Khách sạn & Vé bay

2,850,000 VND

3 ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: Hàng tuần T2-5 & CN
3,890,000 VND

3 ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: hàng tuần: Thứ 2 - 5 & CN
2,950,000 VND

3 ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: Hàng tuần
3,950,000 VND

3 ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: Hàng tuần: Thứ 2 - 5 & CN
3,850,000 VND

3 ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: Hàng tuần: Thứ 2 -5 & CN