Japanese set mix

Japanese set mix

Set menu kiểu Nhật với những món đặc trưng như Sushi, cá nướng, bò Nhật

Địa chỉ:

Giới thiệu

Phù hợp cho tất cả khách hàng

Comment Facebook