Miền Trung

2,800,000 VND

4 ngày 3 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Năm - Chủ Nhật
2,150,000 VND

4 ngày 3 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Năm - Thứ Bảy
1,850,000 VND

3 ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Năm - Thứ Bảy
2,300,000 VND

3 ngày 2 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Hai - Thứ Sáu
3,200,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Tư - Thứ Bảy
1,400,000 VND

2 ngày 1 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Hai - Thứ Sáu
2,400,000 VND

4 ngày 3 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Tư - Thứ Bảy hàng tuần
800,000 VND

1 ngày 0 đêm - Ngày khởi hành: Thứ Ba - Thứ Bảy hàng tuần