TOUR THÁI LAN

7,390,000 VND

5 ngày 4 đêm - Ngày khởi hành: 13, 20, 27 /7; 3, 10, 17, 24/8; 31/8 - Lễ 2/9; 14, 28/9